DECRETO 219/1998, de 2 de julio, por el que se aprueba el nomenclátor correspondiente a las entidades de población de la provincia de Pontevedra.

Marginal:BOE-A-1998-26549
Sección:III - Otras Disposiciones
Rango de Ley:Decreto
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRETO 219/1998, de 2 de julio, por el que se aprueba el nomenclátor correspondiente a las entidades de población de la provincia de Pontevedra.

La Ley 3/1983, de 15 de junio, de Normalización Lingüística, dispone en su artículo 10 que los topónimos de Galicia tendrán como única forma oficial la gallega. El mismo artículo establece en su número 2 que corresponde a la Junta de Galicia la determinación de los nombres oficiales de los municipios, de los territorios, de los núcleos de población, de las vías de comunicación interurbanas y de los topónimos de Galicia.

Teniendo en cuenta el Decreto 132/1984, de 6 de septiembre, por el que se establece el procedimiento para la fijación o recuperación de la toponomía, contando con el preceptivo dictamen de la Comisión de toponomía, emitido en su reunión del día 29 de junio de 1998, aunque los topónimos correspondientes a las entidades de población que figuran como anexo a este Decreto ya han sido aprobados y publicados en el 'Diario Oficial de Galicia', las correcciones propuestas por la comisión hacen necesario aprobar el nomenclátor correspondiente a la provincia de Pontevedra como cuerpo único que recoja la forma oficial de dichas entidades.

Por lo expuesto, a propuesta del Consejero de la Presidencia y Administración Pública y previa deliberación del Consejo de la Junta de Galicia en su reunión del día 2 de julio de 1998, dispongo:

Artículo único

Queda aprobado el nomenclátor correspondiente a las entidades de población de la provincia de Pontevedra que figura como anexo a este Decreto.

Disposición adicional única

De lo establecido en este Decreto y de su anexo se dará cuenta a las autoridades estatales correspondientes a los efectos que sean necesarios en el ejercicio de sus funciones.

Disposición derogatoria única

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior categoría que se opongan a lo establecido en este Decreto.

Disposición final única

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 'Diario Oficial de Galicia'.

Santiago de Compostela, 2 de julio de 1998.--El Presidente, Manuel Fraga Iribarne.--El Consejero de la Presidencia y Administración Pública,

Dositeo Rodríguez Rodríguez.

ANEXO

Agolada

Agra (San Miguel):

Aldea de Baixo.

Aldea de Riba.

Outeiro, O.

Pereiro, O.

Serra, A.

Souto, O.

Artoño (Santalla):

Artoño.

Ascontra.

Buxel.

Capela, A.

Campo Simón.

Cartas.

Cendoi.

Coto, O.

Outeiro.

Quintas.

Traspenas.

Vilar.

Baíña, A (San Pedro):

Albergue.

Brandariz.

Braña, A.

Casas Novas, As.

Castro.

Eirexe, A.

Martiña, A.

Valiña.

Basadre (Santa María):

Lama, A.

Outeiro de Reis.

Santo Estevo.

Santa María.

Souto, O.

Berredo (Santa María):

Almacén, O.

Barrio.

Casa de Ascontra, A.

Casiñas, As.

Cornella.

Corval, O.

Eirexe, A.

Pradeiro, O.

Quintá.

Borraxeiros (San Cristovo):

Bugalleira, A.

Cabanelas.

Castro.

Cezobre.

Couso.

Cristín.

Ermida, A.

Guillerma, A.

Meixide.

Penedo, O.

Penelas, As.

Ponte do Muíño, A.

Quinteiro, O.

Reboredo.

Rego Traveso.

Sa.

San Miguel.

Torre, A.

Vila, A.

Vilanova.

Brántega (San Lourenzo):

Carballa, A.

Casal, O.

Castro.

Eirexe, A.

Feira Nova, A.

Fondo de Brántega.

Moas.

Sobrado.

Torres, As.

Vilanova.

Vilar, O.

Brocos (San Miguel):

Barrio.

Brocos.

Bugallal, O.

Marquesado, O.

Quintela.

Carmoega (San Pedro):

Casquive.

Devesa, A.

Eirexe.

Filgueira, A.

Paradela.

Pazos.

Quián.

Santandré.

Eidián (Santiago):

Amance.

Basadroa.

Eidián.

Galegos.

Lama, A.

Esperante (San Cibrao):

Esperante.

Penela, A.

San Cibrao.

Ferreiroa (San Pedro):

Agolada.

Bidueiros.

Costa, A.

Ferreiroa.

Fonte de Cántaras.

Pontillón, O.

Gurgueiro (San Miguel):

Gurgueiro.

Laxosa.

San Miguel.

Merlín (San Pedro):

Friúce.

Marcelín.

Merlín.

Vila Grande, A.

Órrea (Santo André):

Carderón.

Carromao.

Cima de Vila.

Costela.

Enfesta, A.

Órrea.

Pallares, Os.

Sisto, O.

Vilariño.

Ramil (San Martiño):

Outeiro.

Ramil.

Santa Comba (San Xoán):

Astrar.

Carral.

Castro.

Garlín.

Quintela.

Santa Comba.

Santán.

Valadoiro, O.

San Paio de Bais (San Paio):

Cacharenzo.

Casas Novas, As.

Costela.

San Paio de Bais.

Sesto (San Cibrao):

Campo.

Sesto.

Sexo, O (Santiago):

Costa, A.

Sexo, O.

Souto, O.

Trabancas, As (San Mamede):

Aián.

Couso.

Lamas.

Ramariz.

Trabancas, As.

Trascastro.

Val, O.

Val de Sangorza (Santa María):

Carrizos, Os.

Castro, O.

Cebolido.

Sa.

Sangorza.

Sino, O.

Val.

Vilameá.

Ventosa (San Xulián):

Aldea do Monte, A.

Axiaz.

Buxán.

Cartimil.

Eirexe, A.

Grixanova.

Laxe.

Quintela.

Río.

Toxás, Os.

Treilamas.

Vilar.

Vilariño (Santa María):

Eirexe, A.

Lagoa, A.

Ponte Vilariño, A.

Velpellós.

Vilariño.

Arbo

Arbo (Santa María):

Aduana, A.

Aldea, A.

Alevadas.

Almuíña, A.

Barca de Loimil, A.

Barca de San Xoán, A.

Barreira, A.

Bouza, A.

Calvos, Os.

Carreira da Lama.

Correlo.

Costa, A.

Coto de Mourentán, O.

Couto, O.

Cruceiro, O.

Chan, A.

Devesa, A.

Eiras, As.

Estación, A.

Ferral.

Fontemaría.

Godón.

Granxa, A.

Lagoallo.

Lama, A.

Laxas, As.

Maraña, A.

Pazo, O.

Pedra, A.

Ponte Cabaleiros, A.

Pumar, O.

Regadas, As.

Rial do Pazo, O.

Rocha, A.

San Bieito.

San Xoán.

Souto, O.

Teimende.

Torgán, O.

Vila, A.

Barcela (San Xoán):

Aldea, A.

Cividá, A.

Coruxa.

Couto, O.

Cruceiro, O.

Chan, A.

Fondevila.

Pazos, Os.

Ponte, A.

Poste, O.

Torre, A.

Urzal, O.

Valiñas, As.

Vilanova.

Cabeiras (San Sebastián):

Adega, A.

Coutada, A.

Curro, O.

Escampado, O.

Espedregada, A.

Fontán.

Igrexa, A.

Lavandeira, A.

Merelle.

Pedreira, A.

Perneiral.

Quinteiro, O.

Vilar.

Cequeliños (San Miguel):

Cequeliños.

Cigarreira, A.

Igrexa, A.

Mandelos.

Moreira, A.

Picoto, O.

Rasela, A.

Ribas de Miño.

Mourentán (San Cristovo):

Abelenda do Cuarto, A.

Agroi,

Canaval, O.

Carballal, O.

Carballeira, A.

Casanova do Cuarto, A.

Cavada.

Cavadas, As.

Corredoira, A.

Corvaceiras, As.

Coto de Barcia, O.

Coto de Covas, O.

Coto de Sande, O.

Covas de Abaixo.

Covas de Arriba.

Covelo, O.

Cruz, A.

Cuqueira, A.

Currillo, O.

Choia, A.

Doños, Os.

Eira, A.

Eirado, O.

Ermida, A.

Esmoriz.

Fenteira, A.

Fontán.

Fraguiña, A.

Igrexa, A.

Ladeira, A.

Lomba, A.

Louredo.

Mato, O.

Meixoeiro, O.

Negráns, As.

Nogueria, A.

Novás.

Outeiro de Abelenda, O.

Paravedra.

Pazo de Sande, O.

Pereira, A.

Pibidal, O.

Pimende.

Pombeiro, O.

Portela, A.

Pozo, O.

Rande.

Reguengo, O.

Riás.

Rocha, A.

Rotea, A.

San Roque.

Searas, As.

Souto, O.

Toural, O.

Trabazos.

Valiño.

Valouta, A.

Ventana, A.

Vieiro, O.

Vilariño.

Xixáns.

Xumezo, O.

Sela (Santa María):

Eidos de Abaixo, Os.

Eidos de Arriba, Os.

Granxa, A.

Rozas.

Valiñas.

Baiona

Baíña (Santa Mariña):

Burgo, O.

Cruceiro, O.

Eidos, Os.

Fontes, As.

Igrexa, A.

Laxex, As.

Río, O.

San Cosme.

Baiona (Santa María de Fóra):

Cova Terreña.

Loureiral.

Percebelleira.

Santo Antón.

Baiona (Santa María):

Baiona.

Baredo (Santa María):

Agro, O.

Bouza.

Cadeiras, As.

Cancelo, O.

Caneiro, O.

Carballo, O.

Lombo, O.

Ponte, A.

Portelos, Os.

Río, O.

Rocamar.

Torre, A.

Belesar (San Lourenzo):

Estibada, A.

Granxa, A.

Medialdea.

Urgal.

Santa Cristina de Ramallosa (Santa Cristina):

Areas, As.

Bouzos.

Caeiro, O.

Cruceiro Novo, O.

Devesa.

Ladeira.

Morade.

Outeiro, O.

Ponte, A.

Ponte Nova, A.

Ramallosa, A.

Ribeira, A.

Sabarís.

Serralleira, A.

Sopegal.

Viso de Calvos.

Xuncal, O.

Barro

Agudelo (San Martiño):

Casás, Os.

Concello.

Faxil.

Goimil.

Lardoeira, A.

Madalena.

Valbón.

Barro (San Breixo):

Barro.

Búa.

Caldos, Os.

Cangrallo.

Costenla.

Curuto, O.

Mane.

Maquieira, A.

Monllo.

Pazo, O.

Porráns.

Seca, A.

Curro (Santa María):

Bretoña.

Couso.

Currás.

Fonte do Curro.

Outeda.

Perdecanai (Santa María):

Balixe.

Canai.

Gándara, A.

Igrexa, A.

Lourido.

Outeiro.

Parada.

Porto Romeu.

Rande.

Santo Antoniño.

Triabá.

Valouta.

Portela (San Mamede):

Áspera, A.

Briadoiro.

Cancela, A.

Costa, A.

Estación de Portela.

Laxe, A.

Mosqueiros.

Parada.

Piñeiro.

Porriña, A.

San Amaro.

Vilaverde.

Valiñas (Santo André):

Aldeiña.

Castro, O.

Esquiza, A.

Illó, O.

Ortigueira.

Piñeiro.

Vilar.

Bueu

Beluso (Santa María):

Achadiza, A.

Bon de Abaixo.

Bon de Arriba.

Cabalo, O.

Costa de Figueirón, A.

Chan de Piñeiro.

Montemogos.

Praia de Beluso, A.

Roza, A.

Rúa Nova de Abaixo, A.

Rúa Nova de Arriba, A.

San Amedio.

Sar.

Vilar.

Bueu (San Martiño):

Canceliña, A.

Carrasqueira, A.

Cividá, A.

Enleito, O.

Graña, A.

Loureiro.

Meáns, As.

Meiro.

Norte, O.

Outeiro, O.

Petís.

Portela, A.

Ramorta, A.

Soutelo.

Trasouto.

Valado, O.

Viso, O.

Xexide.

Bueu (San Martiño):

Bueu.

Cela (Santa María):

Antepaza.

Beloso, O.

Burgo, O.

Cabreira, A.

Castiñáns, As.

Castrelo.

Costiña, A.

Fonte Alta, A.

Gándara.

Igrexario.

Murráns.

Paradela.

Pena, A.

Pousada.

Río, O.

Sabarigo.

Souto, O.

Torre, A.

Ermelo (Santiago):

Ermelo.

Illa de Ons, A (San Xoaquín):

Ons.

Caldas de Reis

Arcos de Condesa (Santa Mariña):

Ameal, O.

Arosa, A.

Badoucos.

Ceboleira.

Foxacos.

Marán.

Penalta.

San Martiño.

Valsordo.

Bemil (Santa María):

Canle, A.

Follente.

Lavandeira, A.

Outeiro.

Paradela.

Veigas de Almorzar, As.

Caldas de Reis (Santa María):

Barreiros, Os.

Castaños, Os.

Curuxal, A.

Eirín.

Pazo, O.

Segade de Abaixo.

Somonte, O.

Tivo.

Caldas de Reis (San Tomé e Santa María):

Caldas de Reis.

Carracedo (Santa Mariña):

Campo, O.

Casalderrique.

Cope, O.

Cortiñas, As.

Cruceiro, O.

Fieitoso, O.

Gorgullón, O.

Outeiro, O.

Peroxa, A.

Godos (Santa María):

Calcote.

Coto de Abaixo, O.

Coto de Arriba, O.

Cruceiro de Santiago, O.

Currás.

Morido, O.

Reguengo, O.

Revolta, A.

Riva, A.

Santa Catalina.

Saiar (Santo Estevo):

Arretén.

Calvelos.

Carballal, O.

Cardín.

Casal do Mato.

Gándara, A.

Gundiñáns.

Igrexa, A.

Paraimas.

Pazo, O.

Saiar.

Sequeiros.

Soutelo de Abaixo.

Soutelo de Arriba.

San Clemente de Cesar (San Clemente):

Asar.

Baltar.

Campelo.

Casaldrago.

Cesar.

Cesariños.

Faramontáns.

Igrexa, A.

Ribocias, As.

Souto, O.

Santo André de Cesar (Santo André):

Aboi.

Aguiúncho, O.

Baxe, A.

Nodar.

Paradivas.

Rierís.

Requeixada, A.

Segade de Arriba.

Cambados

Cambados (Santa Mariña):

Cambados.

Fefiñáns.

San Tomé do Mar.

Santa Mariña Dozo.

Castrelo (Santa Cruz):

Adro, O.

Baltar.

Barca, A.

Bouza, A.

Castriño, O.

Cereixeira, A.

Couto de Abaixo, O.

Couto...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA