DECRETO 6/2000, de 7 de enero, por el que se aprueba el nomenclátor correspondiente a las entidades de población de la provincia de Lugo.

Marginal:BOE-A-2000-3745
Sección:III - Otras Disposiciones
Rango de Ley:Decreto
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

DECRETO 6/2000, de 7 de enero, por el que se aprueba el nomenclátor correspondiente a las entidades de población de la provincia de Lugo.

La Ley 3/1983, de 15 de junio, de Normalización Lingüística, dispone en su artículo 10 que los topónimos de Galicia tendrán como única forma oficial la gallega. El mismo artículo establece en su número 2 que le corresponde a la Xunta de Galicia la determinación de los nombres oficiales de los municipios, de los territorios, de los núcleos de población, de las vías de comunicación interurbanas y de los topónimos de Galicia.

Teniendo en cuenta el Decreto 132/1984, de 6 de septiembre, por el que se establece el procedimiento para la fijación o recuperación de la toponimia, contando con el preceptivo dictamen de la Comisión de Toponimia, emitido en su reunión del día 17 de diciembre de 1999, aunque los topónimos correspondientes a las entidades de población que figuran como anexo a este Decreto ya han sido aprobados y publicados en el 'Diario Oficial de Galicia', las correcciones propuestas por la Comisión hacen necesario aprobar el nomenclátor correspondiente a la provincia de Lugo como cuerpo único que recoja la forma oficial de dichas entidades.

Por lo expuesto, a propuesta del Consejero de la Presidencia y Administración Pública y previa deliberación del Consejo de la Xunta de Galicia en su reunión del día 7 de enero de 2000, dispongo:

Artículo único

Queda aprobado el nomenclátor correspondiente a las entidades de población de la provincia de Lugo que figura como anexo a este Decreto.

Disposición adicional

De lo establecido en este Decreto y de su anexo se dará cuenta a las autoridades estatales correspondientes a los efectos que procedan en el ejercicio de sus funciones.

Disposición derogatoria

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior categoría que se opongan a lo establecido en este Decreto.

Disposición final

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 'Diario Oficial de Galicia'.

Santiago de Compostela, 7 de enero de 2000.--El Presidente, Manuel Fraga Iribarne.--EL Consejero de la Presidencia y Administración Pública,

Jaime Pita Varela.

ANEXO

Abadín

Abadín (Santa María)

Abadín ou Provecende.

Carballás, Os.

Convento, O.

Correo, O.

Fernandaño.

Gontán.

Pedralba.

Pedreiras.

Poceira, A.

Torre, A.

Abeledo (Santa María)

Abeledo de Abaixo.

Abeledo de Arriba.

Cabo de Vila.

Campo, O.

Carballo, O.

Carboeiro, O.

Caxigos, Os.

Coroza, A.

Coto, O.

Fervoira, A.

Foxacos.

Outeiro, O.

Pasandellos, Os.

Reboira, A.

Regas, As.

Sabugos.

Torre, A.

Touceiras.

Toxeiro.

Trasón.

Valiña, A.

Vesada, A.

Aldixe (San Pedro)

Batán.

Campo, O.

Carboeiro.

Casadán.

Casarón, O.

Costa, A.

Cotillón.

Espiño, O.

Lavandeira, A.

Liñares.

Mudia, A.

Pena.

Petaíño, O.

Ponte, A.

Ventoso.

Verdes, Os.

Baroncelle (Santiago)

Abelleira, A.

Asperón, O.

Augalevada.

Barreiros, Os.

Casavella, A.

Caseiros, Os.

Castiñeiro, O.

Cornello.

Fondo, O.

Fonte do Mouro, A.

Fraga, A.

Golpilleiras.

Lodeiro, O.

Piñeiro.

Porto do Río.

Ríos.

Seminaus.

Uceira Grande, A.

Uceira Pequena, A.

Vacaferreira.

Valado, O.

Vilatán.

Cabaneiro (San Bartolomeu)

Currás, Os.

Formado.

Odreiro.

Panda, A.

Pedreira, A.

Picheira, A.

Porto Pequeno, O.

Candía (San Pedro)

Barrio do Rei, O.

Carballás.

Carballido.

Castros, Os.

Cristo, O.

Galgueira, A.

Grandela, A.

Louside.

Pedrafita.

Penamoura, A.

Ponterroxal.

Prazas, As.

Rego de Candia.

Rozavella.

Ruxidoiro.

Castromaior (San Xoán)

Arnela, A.

Barral, O.

Billetes.

Bioces.

Canteirada, A.

Celme.

Egoeiras.

Entrelorríos.

Fontefeal.

Fontemuín.

Fosas.

Fraga.

Grandón, O.

Paredes, As.

Pazo, O.

Pedreira, A.

Rega do Foxo.

Roma.

Roxoa.

Sever.

Suarriba.

Tarroeira, A.

Corvite (San Pedro)

Cabeceira, A.

Carracedos, Os.

Casás.

Chouselas.

Cizán.

Espiño do Cal, O.

Fumeira, A.

Laxe, A.

Outarelo.

Redemuíños.

Relota.

Torre, A.

Fanoi (Sta. M.a Madanela)

Arantes, Os.

Barqueira, A.

Beos, Os.

Caboxo de Abaixo.

Caboxo de Arriba.

Cal, O.

Cavadas, As.

Celeirote, O.

Cima de Vila.

Fanoi Vello.

Fornos, Os.

Goela.

Irexa, A.

Laguceiras, As.

Lidín.

Membribe.

Paxariño, O.

Porta de Bouza, A.

Regorredeiro.

Tezán.

Vilar Novo, O.

Zurreira, A.

Fraiás (San Pedro)

Aldea de Abaixo, A.

Aldea de Arriba, A.

Capela, A.

Ferreiros, Os.

Gontán de Abaixo.

Portorrego.

Galgao (San Martiño)

Bicos.

Carreira, A.

Currás, Os.

Liñares, Os.

Maramiga, A.

Piegueira, A.

Rego do Cal, O.

Samordás, Os.

Someiro, O.

Goás, As (San Pedro) Butarreira.

Casanova, A.

Costa, A.

Gaúte.

Leiras.

Pumariño.

Vidás, Os.

Vilar, O.

Graña de Vilarente, A (Sta. M.a Madanela) Augas, As.

Cabana, A.

Cabeceira, A.

Carballeira, A.

Carboeiro, O.

Carracedos, Os.

Casavella, A.

Chouselas.

Coído, O.

Cotiño, O.

Croa, A.

Currás, Os.

Fondal, O.

Fonte do Trobo, A.

Fraga de Vila.

Fumeira, A.

Igrexario, O.

Penela.

Porto da Moura.

Pumarega, A.

Rego da Páxara.

Ruavella.

Tremoído.

Trinta, Os.

Vilar de Nuño.

Vista Alegre.

Labrada (San Pedro) Agros, Os.

Atalaia.

Barral, O.

Basilias, As.

Cabeira, A.

Calvo, O.

Capeleira, A.

Carballal.

Carozo.

Casavella, A.

Catadoiro, O.

Chao do Covo.

Chao do Outeiro.

Choqueira, A.

Cordal, O.

Coto, O.

Currovedo.

Fondo de Vila.

Fonte, A.

Freixeiro, O.

Lagoas, As.

Lamacide.

Lestide.

Outeiro, O.

Pardela, A.

Paridoiro, O.

Pazo, O.

Portovello.

Poza, A.

Ratoeira.

Sisalde.

Tezán.

Tivián.

Trandeiras.

Vigas, As.

Xanaz.

Xuadento.

Moncelos (Santiago)

Alto, O.

Cañoteira, A.

Carba.

Cargas, As.

Carragal, O.

Casavella, A.

Fermín, O.

Formigueiro, O.

Furada, A.

Golpilleiras, As.

Moar.

Redemuíños.

Ribela.

Sinde.

Tarraxís, Os.

Valado, O.

Veiguiñas, As.

Xubín.

Zoñán.

Montouto (Santa María)

Arca, A.

Cabana Pallaza, A.

Carboeiro, O.

Laxe, A.

Leiras de Abaixo, As.

Leiras de Arriba, As.

Ponte, A.

Rego Cavado, O.

Salgueiro, O.

Serra, A.

Vacariza, A.

Valiña, A.

Veiga, A.

Quende (Santiago)

Bouza, A.

Campo, O.

Candabade.

Carballiños, Os.

Casanova, A.

Corgas, As.

Fontepresa.

Framil.

Gontán de Abaixo.

Gontán de Arriba.

Moncalvo.

Outeiro, O.

Péreces, Os.

Ribeira, A.

Titos, Os.

Xesta, A.

Romariz (San Xoán)

Anellos, Os.

Ares, Os.

Arriba.

Barreiro, O.

Bidueiro, O.

Cabeceiras, As.

Campa Vella, A.

Cepo, O.

Choi.

Concello, O.

Costeiro, O.

Cruceiro, O.

Curraíño, O.

Currás, Os.

Espiñarcao.

Fieitiña, A.

Fonte, A.

Fraga Vella, A.

Lama Grande.

Pedreira, A.

Porto do Río.

Regos, Os.

Requeixo, O.

Rúa, A.

Samargosas, As.

Valiña de Freire, A.

Valiña, A.

Xaral, O.

Xunqueiras, As.

Seivane de Vilarente (San Xoán)

Cabanela.

Cabaza.

Casanova, A.

Cernada, A.

Coído, O.

Costa.

Fabega.

Furada, A.

Gabín.

Igrexario, O.

Mariños, Os.

Moa.

Montecelo.

Orxeira, A.

Paleira.

Pedrosa, A.

Podrés, As.

Portos Carros, Os.

Prado da Valiña.

Rabuña.

Rego das Pedras, O.

Rieiro.

Touceira, A.

Valiño, O.

Veiga, A.

Vilaseñor.

Xácoma.

Alfoz

Adelán (Santiago)

Abeledo.

Cadeirido.

Cales, As.

Camariña, A.

Cancela, A.

Casás, Os.

Clavos.

Corbite.

Coto, O.

Cristo, O.

Enxameado, O.

Fachelas.

Fonte da Bestra, A.

Igrexa, A.

Lama, A.

Martilla, A.

Novás, Os.

Orden, A.

Pías.

Pouso, O.

Presa Boa.

Rebolada, A.

Rexedoira, A.

Suasbarras.

Torrillón.

Vilar, O.

Vixín.

Bacoi (Santa María)

Canaledo.

Castrillón, O.

Cima de Vila.

Costiña, A.

Esmoriz.

Faia, A.

Gorvidal, O.

Igrexa, A.

Leas, As.

Milicroca, A.

Piñeiro, O.

Rolle.

Santo Antonio.

Vilar, O.

Carballido (San Sebastián)

Agueira, A.

Allegue.

Barbeito.

Carballal, O.

Cruz, A.

Facelude.

Granda, A.

Espido, O.

Nespereira, A.

Palloza, A.

Penoucos, Os.

Piñeirós.

Pontellas, As.

Porto do Río.

Presa, A.

Pumar, O.

Rega, A.

Solbeira.

Castro de Ouro, O (San Salvador)

Anxeriz.

Castro de Ouro, O.

Costoira.

Fonte, A.

Granda, A.

Pumariño, O.

Lagoa (San Vicente)

Abelairas, As.

Acernadas, As.

Agrela.

Auga Quente.

Azoreira, A.

Beloi.

Campelas, As.

Campo Verde, O.

Carballo Mariño, O.

Carrocide.

Casas Vellas, As.

Castiñeiro, O.

Cruz, A.

Currás, Os.

Chafarica, A.

Escairo, O.

Espadanal, O.

Galán.

Gavián.

Granda, A.

Igrexa, A.

Lavanco.

Lomba, A.

Maciñeira, A.

Machuco, O.

Martille.

Pinguela, A.

Plantío, O.

Ponte do Teixo, A.

Ponte do Vao.

Porto Dereito.

Ribeira, A.

Rizal, O.

Señorío, O.

Sisto.

Souto, O.

Vao.

Viñavella, A.

Oiras, As (San Mamede)

Aguillón.

Airas, As.

Arriba do Río.

Cabradoiro, O.

Igrexa, A.

Insua Vella.

Insua Nova.

Leboreiro, O.

Pazo, O.

Pena Mosqueira, A.

Rego do Aro.

Ribeira, A.

Río das Donas.

Rúa, A.

Rúa de Escourido, A.

Sesín.

Trabada, A.

Xogral, O.

Pereiro, O (Santa María)

Acivro.

Arnela, A.

Boudón.

Bustelo.

Cabanela, A.

Caxigueira, A.

Costa, A.

Coto, O.

Chao, O.

Faián.

Ferradás.

Guilfonso.

Moa, A.

Outeiro, O.

Palloza, A.

Pena do Golpe, A.

Pesquita, A.

Pichín, O.

Ribeira, A.

Rozas, As.

Rúa, A.

Rubeiro.

Reirado, O (Santa María)

Penido, O.

Reirado, O.

San Caetano.

Teixoeiras, As.

San Pedro de Mor (San Pedro)

Barral, O.

Candaedo, O.

Correlos.

Couto de Baixo.

Couto de Riba.

Fargallo, O.

Fontelo, O.

Igrexa, A.

Liñar.

Rega, A.

Santa Mariña.

Seara, A.

Vilagabe.

Vilaúde.

Xordelo.

Antas de Ulla

Agüela (San Mamede)

Agüela.

Campo do Chao.

Parrocha, A.

San Mamede de Agüela.

Alvidrón (Santa María)

Alvidrón.

Feás.

Mancegar.

Outeiro.

Amoexa (Santiago)

Amoexa.

Caira.

Casilmoure.

Outeiro de Amoexa.

Pereiras.

Ribó.

Antas de Ulla (San Xoán)

Antas de Ulla.

Carballo, O ou Caracocha,

A.

Sendelle.

Seoane.

Sucasas.

Vilaboa.

Vilane.

Árbol (Santalla)

Funsín.

Randulfe.

Arcos (Santa María)

Arcos.

Barbalde.

Cabo de Arcos.

Fraga, A.

Nugallás.

Pumar.

Veloín.

Vila Pequena, A.

Areas (Santa Cristina)

Castro.

Outeiro, O.

Río.

Santa Cristina.

Somoza, A.

Barreiro (San Cibrao)

Barreiro.

Laxe, A.

Medeiro.

Paredes.

Pedrouza, A.

Ponte Mercé, A.

Casa de Naia (Santa María)

Aboi.

Casa de Naia.

Fondevila.

Outeiro de Donas.

Suar.

Cervela, A (San Miguel)

Bertosende.

Cervela, A.

Costa, A.

Pazo, O.

Quintela.

Cibreiro (San Miguel)

Cibreiro.

Cutián (San Xoán).

Cruceiro, O.

Cutián.

Fonfría.

Martín.

Penela.

Dorra (Santiago)

Alemparte.

Campo.

Carreiros, Os.

Casforno.

Chapeleira, A.

Colleira, A.

Dorra.

Montecelos.

Pazo, O.

Ribadulla.

Facha (San Xiao)

Eirexe, A.

Facha.

Regueira, A.

Vilasante de Abaixo.

Vilasante de Arriba.

Olveda...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA